Skip to main content

Finansiële vennoot

  1. Direkte oorbetaling (EFT)

Rekeningnaam: Johan Laten
Bank: FNB
Takkode: Strand 200612
Tipe rekening: Tjek
Rekeningnommer: 62828813700
Verwysing: Jou naam en van

2. Maandelikse bydrae